Phạm Văn Sơn

Giấy chứng nhận trao học viên Phạm Văn Sơn tham gia cuộc thi Olympic tiếng Việt lần thứ 12 kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.