Huỳnh Kim Khánh

Thư cảm ơn thực tập sinh Huỳnh Kim Khánh đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập của mình trên tàu Khlustin năm 2013