Trương Hiền

Thư cảm ơn thực tập sinh Trương Hiền đã hoàn thành xuất sắc kỳ thực tập của mình trên tàu Khlustin năm 2013