Ngô Quang Hưng

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Ngô Quang Hưng.
Сертификат награждает Нго Куанг Хынга за окнчание курса русского языка в институте международного образования.