Trần Đức Bình

Giấy chứng nhận kết thúc khóa học tiếng Nga trao học viên Trần Đức Bình. 
Сертификат награждает Чан Дык Биня за окнчание курса русского языка в институте международного образования.