Ngô Quang Hưng

Bằng hàng Nhì trao cho học viên khóa dự bị Ngô Quang Hưng cho việc tham gia giải thể thao tại Học viện quan hệ Quốc tế năm 2013.