Trần Đức Bình

Giấy khen tham gia hội thi viết chữ đẹp tiếng Nga trao học viên Trần Đức Bình.
Грамота награждает Чан Дык Биня за активное участие в конкурсе русской каллиграфии.