Ngô Quang Hưng

Giấy khen tham gia hội thi viết chữ đẹp tiếng Nga trao học viên Ngô Quang Hưng.
Грамота награждает Нго Куанг Хынга за активное участие в конкурсе русской каллиграфии.