Võ Quang Huy

Bằng khen tham gia tích cực vào cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Võ Quang Huy.

Грамота награждается Во Куанг Зуй за активное участие в подготовке команды к российско-вьетнамскому брейн-рингу "Морской бой" (тема "Морская терминология")