Chu Đào Sơn Linh

Bằng khen giải nhất cuộc thi "Trận đấu hàng hải" trao học viên Chu Đào Sơn Linh.

Грамота награждается Тю Дао Шон Линь занявший первое место в российско-вьетнамском брейн-ринге "Морской бой" (тема "Морская терминология")