Phạm Văn Vượng


Giấy khen BCH hội sinh viên tp. Vladivostok khen tặng học viên Phạm Văn Vượng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác năm 2015 - 2016.