Hồ Bình Trọng

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Hồ Bình Trọng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.