Chu Đào Sơn Linh

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Chu Đào Sơn Linh đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.