Đoàn Mạnh Giỏi

Giấy chứng nhận tham gia cuộc thi tiếng hát Gió Slavơ trao học viên Đoàn Mạnh Giỏi.