Đoàn Hữu Hùng

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Đoàn Hữu Hùng đạt giải Ba cuộc thi viết "Trường MSUN trong tôi" năm học 2014-2015.