Ngô Quang Hưng

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Ngô Quang Hưng đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2013 - 2014.