Ngô Quang Hưng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Ngô Quang Hưng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.