Đoàn Hữu Hùng

Giấy khen Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Tp.Vladivostok, Liên bang Nga khen tặng học viên Đoàn Hữu Hùng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2016 - 2017.