Đoàn Mạnh Giỏi

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Đoàn Mạnh Giỏi đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.