Bùi Công Thành

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Bùi Công Thành đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.