Phạm Văn Vượng

Giấy khen BCH chi đoàn khen tặng học viên Phạm Văn Vượng đã đạt thành tích xuất sắc trong học tập và công tác Đoàn Thanh niên năm 2015 - 2016.