Trần Diệu Hằng

Bằng khen quỹ Thế giới Nga khen tặng sinh viên Trần Diệu Hằng cho phần thi đọc thơ tiếng Nga trong khuôn khổ sự kiện.