Lê Quý Việt

Giấy khen cuộc thi "Đại dương hát" năm 2016, khen tặng sự tham dự của sinh viên Lê Quý Việt.