Nguyễn Vũ Hiệp

Đoàn TNCS trường ĐH Hàng hải Vladivostok khen tặng học viên Nguyễn Vũ Hiệp đã có thành tích học tập xuất sắc năm học 2014 - 2015.