Trương Hiền

Giấy chứng nhận tham gia diễn đàn thanh niên vùng Viễn Đông trao học viên Trương Hiền.
Сертификат подтверждает, что Чыонг Хиен принял участие в работе Форума молодёжи Приморского края.